Sportrevalidatie

Na een sportletsel is een spoedige terugkeer naar de sport zeer belangrijk, hiervoor moet een adequate revalidatie gestart worden. Afhankelijk van de aard, ernst en omvang van de blessure worden aanvankelijk hands-on technieken toegepast (a.o. mobilisaties, kinesiotaping, myofasciale technieken…) zodat er nadien zo snel mogelijk een sportspecifieke revalidatie kan plaatsvinden. Actieve oefentherapie en functionelere oefeningen worden ingelast voor het bekomen van een sportspecifieke belastbaarheid van het lichaam. Zo willen we recidiverende sportletsels voorkomen.

Sporten